ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου
Dr. Μαρίνα Ρίζου

Το ιατρικό κέντρο βελονισμού της Ρίζου Μαρίνα στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζει τη μέθοδο του βελονισμού με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και προδιαγραφές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητροπόλεως 70, Θεσσαλονίκη, 54622

2310 238 617

2310 238 617

6946 460689

rizumarina@yahoo.gr

www.rizumarina.gr